Rozwodnik.info - Obowiązek zaspokajania potrzeb rodziny w trakcie trwania separacji
Anonimowa i kompleksowa pomoc
Gwarancja aktualności treści
Ost. aktualizacja: 2020-02-19 17:02:13

Wyroki

30 wyroków sądowych w 7 kategoriach

Wyroki sądowe
30 wyroków sądowych

Ostatnia aktualizacja 2 stycznia 2018, wtorek

Obowiązek zaspokajania potrzeb rodziny w trakcie trwania separacji I ACz 399/16

Zgodnie z treścią art. 27 KRO, oboje małżonkowie obowiązani są, każdy według swych sił oraz swych możliwości zarobkowych i majątkowych, przyczyniać się do zaspokajania potrzeb rodziny, którą przez swój związek założyli. Spełnieniu tego obowiązku służy też praca we wspólnym gospodarstwie domowym.

Uzyskaj dostęp do treści wyroku. Załóż konto.
Ostatnia aktualizacja 3 stycznia 2018, środa

Trudna sytuacja życiowa małżonka niewinnego rozkładu pożycia i jego motywacja religijna a odmowa udzielenia rozwodu II CKN 109/97

Małżonek winny rozkładu pożycia małżeństwa nie może zerwać węzła małżeńskiego, pozostawiając małżonka, który nie ponosi winy w trudnej sytuacji życiowej, a odmowa zgody na rozwód oparta na przekonaniach religijnych nie jest sprzeczna z zasadami współżycia społecznego.

Uzyskaj dostęp do treści wyroku. Załóż konto.
Ostatnia aktualizacja 16 listopada 2017, czwartek

Istota braku orzeczenia w wyroku rozwodowym o obowiązku alimentacyjnym jednego z rodziców II SA/Lu 1023/06

Jeśli sąd orzekający o rozwodzie nie zobowiązał ojca dziecka do świadczenia alimentacyjnego na rzecz dziecka, to należy przyjąć, że koszty tego utrzymania spoczywają na matce dziecka.

Uzyskaj dostęp do treści wyroku. Załóż konto.
Ostatnia aktualizacja 15 listopada 2017, środa

Separacja faktyczna w kontekście przyczyniania się do zaspokajania potrzeb rodziny III CKN 153/99

Obowiązek przyczyniania się do zaspokajania potrzeb rodziny ustaje w wypadku separacji faktycznej małżonków bezdzietnych bądź małżonków, których dzieci wskutek usamodzielnienia się nie pozostają z nim we wspólnym gospodarstwie rodzinnym.

Uzyskaj dostęp do treści wyroku. Załóż konto.
Ostatnia aktualizacja 15 listopada 2017, środa

Rozkład pożycia a zniesienie wspólności majątkowej między małżonkami III CKN 585/98

Ważnym powodem zniesienia przez sąd wspólności majątkowej małżeńskiej jest separacja faktyczna małżonków, uniemożliwiająca im współdziałanie w zarządzie majątkiem wspólnym, obojętne przy tym jest czy zachodzi zupełny i trwały rozkład pożycia małżeńskiego.

Uzyskaj dostęp do treści wyroku. Załóż konto.
Ostatnia aktualizacja 15 listopada 2017, środa

Powstanie rozdzielności majątkowej na skutek orzeczenia sądu państwa obcego o separacji I CSK 330/13

Orzeczenie separacji wiąże ze sobą skutek prawny w postaci ustanowienia między małżonkami rozdzielności majątkowej. Dlatego też jeżeli orzeczenie państwa obcego odpowiada wydanemu przez sąd polski orzeczeniu o separacji rozdzielność majątkowa może wynikać z orzeczenia państwa obcego.

Uzyskaj dostęp do treści wyroku. Załóż konto.
Ostatnia aktualizacja 15 listopada 2017, środa

Okoliczności wyłączające zniesienie wspólności ustawowej w warunkach separacji faktycznej II CKN 662/98

Zniesienie wspólności ustawowej w warunkach separacji faktycznej, będącej wynikiem rozkładu pożycia małżeńskiego wywołanego zachowaniami jednego z małżonków, przy jednoczesnym zachowaniu przez każdego z małżonków możliwości zarządzania majątkiem wspólnym, jest sprzeczne z dobrem rodziny.

Uzyskaj dostęp do treści wyroku. Załóż konto.
Ostatnia aktualizacja 15 listopada 2017, środa

Znaczenie braku orzeczenia w wyroku rozwodowym o obowiązku alimentacyjnym jednego z rodziców II SA/Lu 1023/06

Jeśli sąd orzekający o rozwodzie nie zobowiązał ojca dziecka do świadczenia alimentacyjnego na rzecz dziecka, to należy przyjąć, że koszty tego utrzymania spoczywają na matce dziecka.

Uzyskaj dostęp do treści wyroku. Załóż konto.
Ostatnia aktualizacja 15 listopada 2017, środa

Trwały charakter rozkładu pożycia małżeńskiego jako przesłanka rozwodu I CKN 817/97

Rozkład pożycia małżeńskiego ma charakter trwały gdy doświadczenie życiowe uzasadnia wniosek, że powrót małżonków do pożycia nie nastąpi.

Uzyskaj dostęp do treści wyroku. Załóż konto.
Ostatnia aktualizacja 15 listopada 2017, środa

Zaburzenia psychiczne a wina w rozkładzie pożycia IV CK 406/02

Nie można przypisać winy małżonkowi w rozkładzie pożycia w przypadku zaistnienia zaburzeń psychicznych, gdy w tym stanie dopuszcza się działania lub zaniechania, które doprowadziło do powstania zupełnego i trwałego rozkładu pożycia. Zaskarżone orzeczenie o winie oznacza zaskarżenie wyroku w całości.

Uzyskaj dostęp do treści wyroku. Załóż konto.
W serwisie Rozwodnik.info wykorzystujemy pliki cookies. Jeżeli nie wyrażasz zgody na wykorzystywanie plików cookies, możesz w każdej chwili zablokować je, korzystając z ustawień swojej przeglądarki internetowej. Szczegóły dot. wykorzystywanie plików cookies zostały określone w Regulaminie oraz Polityce Prywatności. Akceptuję