Rozwodnik.info - Brak obowiązku zwrotu świadczenia łożenia na utrzymanie rodziny uiszczonego przed wyrokiem rozwodowym
Anonimowa i kompleksowa pomoc
Gwarancja aktualności treści
Ost. aktualizacja: 2020-02-19 17:02:13

Wyroki

30 wyroków sądowych w 7 kategoriach

Dzieci
17 wyroków sądowych w kategorii

Ostatnia aktualizacja 12 października 2017, czwartek

Brak obowiązku zwrotu świadczenia łożenia na utrzymanie rodziny uiszczonego przed wyrokiem rozwodowym III CZP 59/10

Jeżeli małżonkowie pozostają w faktycznej separacji, ustała między nimi wszelka więź i są bezdzietni, bądź ich dzieci są już samodzielne, nie można uznać, że rodzina istnieje. W takiej sytuacji obowiązek małżonka przyczyniania się przybiera postać obowiązku alimentowania drugiego małżonka.

Uzyskaj dostęp do treści wyroku. Załóż konto.
Ostatnia aktualizacja 19 października 2017, czwartek

Bezpodstawność odmowy orzeczenia rozwodu w przypadku potencjalnego zagrożenia interesów majątkowych małżonki I CKN 312/98

Dążenie powoda do uwolnienia się od obciążeń, jakie sprowadza na niego pozostawanie we wspólności majątkowej samo w sobie nie stanowi zagrożenia interesów życiowych powódki. Nie można bowiem przyjąć, że rozwiązanie małżeństwa oznaczać będzie wyzucie pozwanej z jej uprawnień właścicielskich.

Uzyskaj dostęp do treści wyroku. Załóż konto.
Ostatnia aktualizacja 12 października 2017, czwartek

Małżonek jako podmiot uprawniony do świadczenia pielęgnacyjnego II SA/Go 288/13

Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje osobom, na których ciąży obowiązek alimentacyjny, jeżeli nie podejmują lub rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu sprawowania opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem o niepełnosprawności. Do takich osób niewątpliwie należą małżonkowie.

Uzyskaj dostęp do treści wyroku. Załóż konto.
Ostatnia aktualizacja 12 października 2017, czwartek

Odmowa zgody na rozwód a zasady współżycia społecznego I CKN 305/01

Ocena, iż za sprzeczny z zasadami współżycia społecznego musi być uznany motyw odmowy zgody, jeśli jest nim chęć uniemożliwienia zalegalizowania nieformalnego związku współmałżonka, nie odpowiada regułom wynikającym z art. 56 § 3 KRO.

Uzyskaj dostęp do treści wyroku. Załóż konto.
Ostatnia aktualizacja 12 października 2017, czwartek

Uzależnienie alkoholowe jako przesłanka rozwodu I CKN 438/00

Ze względu na drastyczność zachowywania się małżonka uzależnionego od alkoholu, nie można – na płaszczyźnie prawa i konkretnych okoliczności sprawy – wymagać od drugiego małżonka dalszego pożycia z nim, jeżeli sprzeciwia się temu dobro rodziny, a w szczególności dobro małoletnich dzieci stron.

Uzyskaj dostęp do treści wyroku. Załóż konto.
Ostatnia aktualizacja 13 października 2017, piątek

Orzeczenie rozwodu pomimo braku zgody małżonka niewinnego I ACa 85/16

Nie rozwiązanie małżeństwa stron przez rozwód może mieć miejsce jedynie wówczas gdy zajdą określone okoliczności, jedną z których jest brak zgody na rozwód małżonka niewinnego. Rozwód mógłby być orzeczony jeżeli brak tej zgody można ocenić jako sprzeczny z zasadami współżycia społecznego.

Uzyskaj dostęp do treści wyroku. Załóż konto.
Ostatnia aktualizacja 14 listopada 2017, wtorek

Przesłanki orzeczenia rozwodu – aspekt ekonomiczny a dobro małoletnich dzieci III CKN 850/99

Aspekt ekonomiczny będący następstwem orzeczenia rozwodu i pogarszania się sytuacji dzieci, w tym finansowym kontekście, nie może wyłącznie przesądzać o tym, że dobro wspólnych małoletnich dzieci małżonków sprzeciwia się orzeczeniu rozwodu.

Uzyskaj dostęp do treści wyroku. Załóż konto.
W serwisie Rozwodnik.info wykorzystujemy pliki cookies. Jeżeli nie wyrażasz zgody na wykorzystywanie plików cookies, możesz w każdej chwili zablokować je, korzystając z ustawień swojej przeglądarki internetowej. Szczegóły dot. wykorzystywanie plików cookies zostały określone w Regulaminie oraz Polityce Prywatności. Akceptuję