Rozwodnik.info - Istota braku orzeczenia w wyroku rozwodowym o obowiązku alimentacyjnym jednego z rodziców
Anonimowa i kompleksowa pomoc
Gwarancja aktualności treści
Ost. aktualizacja: 2020-02-19 17:02:13

Wyroki

30 wyroków sądowych w 7 kategoriach

Dzieci
17 wyroków sądowych w kategorii

Ostatnia aktualizacja 16 listopada 2017, czwartek

Istota braku orzeczenia w wyroku rozwodowym o obowiązku alimentacyjnym jednego z rodziców II SA/Lu 1023/06

Jeśli sąd orzekający o rozwodzie nie zobowiązał ojca dziecka do świadczenia alimentacyjnego na rzecz dziecka, to należy przyjąć, że koszty tego utrzymania spoczywają na matce dziecka.

Uzyskaj dostęp do treści wyroku. Załóż konto.
Ostatnia aktualizacja 15 listopada 2017, środa

Znaczenie braku orzeczenia w wyroku rozwodowym o obowiązku alimentacyjnym jednego z rodziców II SA/Lu 1023/06

Jeśli sąd orzekający o rozwodzie nie zobowiązał ojca dziecka do świadczenia alimentacyjnego na rzecz dziecka, to należy przyjąć, że koszty tego utrzymania spoczywają na matce dziecka.

Uzyskaj dostęp do treści wyroku. Załóż konto.
Ostatnia aktualizacja 14 listopada 2017, wtorek

Szczególne uregulowanie dotyczące orzeczenia o alimentach na rzecz małoletnich dzieci w wyroku rozwodowym a zakaz wyrokowania ponad żądanie I ACa 671/15

Sąd nie jest związany żądaniem alimentacyjnym i ma obowiązek z urzędu ustalić wysokość należnych alimentów, po przeprowadzeniu postępowania dowodowego.

Uzyskaj dostęp do treści wyroku. Załóż konto.
Ostatnia aktualizacja 13 października 2017, piątek

Znaczenie orzeczenia sądu kościelnego dla orzeczenia sądu państwowego w kwestii ważności związku małżeńskiego V CKN 1364/00

Orzeczenie sądu kościelnego o ważności bądź o ustaniu małżeństwa kanonicznego nie może mieć wpływu na orzeczenie sądu państwowego o ważności lub o ustaniu świeckiego związku małżeńskiego tych samych małżonków.

Uzyskaj dostęp do treści wyroku. Załóż konto.
Ostatnia aktualizacja 13 października 2017, piątek

Wina a trwały rozkład pożycia IV CKN 112/00

Związek jednego z małżonków z innym partnerem w czasie trwania małżeństwa, lecz po dacie wystąpienia zupełnego i trwałego rozkładu pożycia między małżonkami, nie daje podstawy do przypisania temu małżonkowi winy za ten rozkład.

Uzyskaj dostęp do treści wyroku. Załóż konto.
Ostatnia aktualizacja 13 października 2017, piątek

Ochrona interesów dziecka na gruncie rozwiązania małżeństwa III CKN 881/00

Ochrona interesów dziecka znajduje wyraz zarówno w przepisach prawnych, które dotyczą funkcjonowania małżeństwa jak i regulujących jego rozwiązanie. Konkretyzuje się ona m.in. poprzez zakaz orzekania rozwodu, jeżeli wskutek tego miałoby ucierpieć dobro małoletnich dzieci małżonków.

Uzyskaj dostęp do treści wyroku. Załóż konto.
Ostatnia aktualizacja 13 października 2017, piątek

Dobro małoletnich dzieci jako przesłanka rozwodu; ocena niewierności małżonka w kontekście ustalania winy za rozkład pożycia małżeńskiego III CKN 344/98

Udowodnione naruszenie przez jednego z małżonków obowiązku wierności małżeńskiej nie może usprawiedliwiać pominięcia oceny innych zdarzeń, które mogły okazać się istotne przy orzekaniu o winie, decydującej w okolicznościach sprawy o dopuszczalności rozwodu w świetle art. 56 § 3 KRO.

Uzyskaj dostęp do treści wyroku. Załóż konto.
Ostatnia aktualizacja 13 października 2017, piątek

Transkrypcja zagranicznego aktu stanu cywilnego, stwierdzającego zawarcie małżeństwa za granicą a unieważnienie małżeństwa III CKN 260/00

Nie można skutecznie żądać unieważnienia małżeństwa bez uprzedniego dokonania transkrypcji zagranicznego aktu stanu cywilnego, stwierdzającego zawarcie tego małżeństwa za granicą.

Uzyskaj dostęp do treści wyroku. Załóż konto.
Ostatnia aktualizacja 12 października 2017, czwartek

Nakaz opróżnienia i opuszczenia lokalu w wyroku orzekającym rozwód II CK 91/02

Sprawa o rozwód nie ma charakteru sprawy o opróżnienie lokalu. Sąd może dokonać rozstrzygnięcia o wspólnym mieszkaniu stron oraz na orzeczenie – na żądanie małżonka – eksmisji współmałżonka, jednakże sprawa nie nabiera przez to charakteru sprawy o opróżnienie lokalu.

Uzyskaj dostęp do treści wyroku. Załóż konto.
Ostatnia aktualizacja 18 października 2017, środa

Stwierdzenie winy małżonka w powstaniu rozkładu związku małżeńskiego; odmowa zgody na rozwód I CKN 871/00

Stwierdzenie w wyroku rozwodowym winy małżonka w powstaniu rozkładu nie jest konsekwencją określonej oceny dowodów, lecz stanowi wniosek prawny z dokonanych ustaleń, wyrażający zarazem negatywną ocenę jego postępowania, które do tego rozkładu doprowadziło.

Uzyskaj dostęp do treści wyroku. Załóż konto.
W serwisie Rozwodnik.info wykorzystujemy pliki cookies. Jeżeli nie wyrażasz zgody na wykorzystywanie plików cookies, możesz w każdej chwili zablokować je, korzystając z ustawień swojej przeglądarki internetowej. Szczegóły dot. wykorzystywanie plików cookies zostały określone w Regulaminie oraz Polityce Prywatności. Akceptuję