Rozwodnik.info - Obowiązek zaspokajania potrzeb rodziny w trakcie trwania separacji
Anonimowa i kompleksowa pomoc
Gwarancja aktualności treści
Ost. aktualizacja: 2020-02-19 17:02:13

Wyroki

30 wyroków sądowych w 7 kategoriach

Alimenty
21 wyroków sądowych w kategorii

Ostatnia aktualizacja 2 stycznia 2018, wtorek

Obowiązek zaspokajania potrzeb rodziny w trakcie trwania separacji I ACz 399/16

Zgodnie z treścią art. 27 KRO, oboje małżonkowie obowiązani są, każdy według swych sił oraz swych możliwości zarobkowych i majątkowych, przyczyniać się do zaspokajania potrzeb rodziny, którą przez swój związek założyli. Spełnieniu tego obowiązku służy też praca we wspólnym gospodarstwie domowym.

Uzyskaj dostęp do treści wyroku. Załóż konto.
Ostatnia aktualizacja 16 listopada 2017, czwartek

Istota braku orzeczenia w wyroku rozwodowym o obowiązku alimentacyjnym jednego z rodziców II SA/Lu 1023/06

Jeśli sąd orzekający o rozwodzie nie zobowiązał ojca dziecka do świadczenia alimentacyjnego na rzecz dziecka, to należy przyjąć, że koszty tego utrzymania spoczywają na matce dziecka.

Uzyskaj dostęp do treści wyroku. Załóż konto.
Ostatnia aktualizacja 15 listopada 2017, środa

Separacja faktyczna w kontekście przyczyniania się do zaspokajania potrzeb rodziny III CKN 153/99

Obowiązek przyczyniania się do zaspokajania potrzeb rodziny ustaje w wypadku separacji faktycznej małżonków bezdzietnych bądź małżonków, których dzieci wskutek usamodzielnienia się nie pozostają z nim we wspólnym gospodarstwie rodzinnym.

Uzyskaj dostęp do treści wyroku. Załóż konto.
Ostatnia aktualizacja 15 listopada 2017, środa

Okoliczności wyłączające zniesienie wspólności ustawowej w warunkach separacji faktycznej II CKN 662/98

Zniesienie wspólności ustawowej w warunkach separacji faktycznej, będącej wynikiem rozkładu pożycia małżeńskiego wywołanego zachowaniami jednego z małżonków, przy jednoczesnym zachowaniu przez każdego z małżonków możliwości zarządzania majątkiem wspólnym, jest sprzeczne z dobrem rodziny.

Uzyskaj dostęp do treści wyroku. Załóż konto.
Ostatnia aktualizacja 15 listopada 2017, środa

Znaczenie braku orzeczenia w wyroku rozwodowym o obowiązku alimentacyjnym jednego z rodziców II SA/Lu 1023/06

Jeśli sąd orzekający o rozwodzie nie zobowiązał ojca dziecka do świadczenia alimentacyjnego na rzecz dziecka, to należy przyjąć, że koszty tego utrzymania spoczywają na matce dziecka.

Uzyskaj dostęp do treści wyroku. Załóż konto.
Ostatnia aktualizacja 14 listopada 2017, wtorek

Ustanie obowiązku alimentacyjnego rozwiedzionego małżonka II CNP 60/14

Obowiązek dostarczania środków utrzymania małżonkowi rozwiedzionemu dotyczy małżonka, który nie został uznany za winnego rozkładu pożycia.

Uzyskaj dostęp do treści wyroku. Załóż konto.
Ostatnia aktualizacja 14 listopada 2017, wtorek

Szczególne uregulowanie dotyczące orzeczenia o alimentach na rzecz małoletnich dzieci w wyroku rozwodowym a zakaz wyrokowania ponad żądanie I ACa 671/15

Sąd nie jest związany żądaniem alimentacyjnym i ma obowiązek z urzędu ustalić wysokość należnych alimentów, po przeprowadzeniu postępowania dowodowego.

Uzyskaj dostęp do treści wyroku. Załóż konto.
Ostatnia aktualizacja 13 października 2017, piątek

Znaczenie orzeczenia sądu kościelnego dla orzeczenia sądu państwowego w kwestii ważności związku małżeńskiego V CKN 1364/00

Orzeczenie sądu kościelnego o ważności bądź o ustaniu małżeństwa kanonicznego nie może mieć wpływu na orzeczenie sądu państwowego o ważności lub o ustaniu świeckiego związku małżeńskiego tych samych małżonków.

Uzyskaj dostęp do treści wyroku. Załóż konto.
Ostatnia aktualizacja 13 października 2017, piątek

Wina a trwały rozkład pożycia IV CKN 112/00

Związek jednego z małżonków z innym partnerem w czasie trwania małżeństwa, lecz po dacie wystąpienia zupełnego i trwałego rozkładu pożycia między małżonkami, nie daje podstawy do przypisania temu małżonkowi winy za ten rozkład.

Uzyskaj dostęp do treści wyroku. Załóż konto.
Ostatnia aktualizacja 13 października 2017, piątek

Ochrona interesów dziecka na gruncie rozwiązania małżeństwa III CKN 881/00

Ochrona interesów dziecka znajduje wyraz zarówno w przepisach prawnych, które dotyczą funkcjonowania małżeństwa jak i regulujących jego rozwiązanie. Konkretyzuje się ona m.in. poprzez zakaz orzekania rozwodu, jeżeli wskutek tego miałoby ucierpieć dobro małoletnich dzieci małżonków.

Uzyskaj dostęp do treści wyroku. Załóż konto.
W serwisie Rozwodnik.info wykorzystujemy pliki cookies. Jeżeli nie wyrażasz zgody na wykorzystywanie plików cookies, możesz w każdej chwili zablokować je, korzystając z ustawień swojej przeglądarki internetowej. Szczegóły dot. wykorzystywanie plików cookies zostały określone w Regulaminie oraz Polityce Prywatności. Akceptuję